Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021

Citation:

Work data:

Type of work: Seminar

Categories:

Conflictology | Government and Public Administration

Tags:

COVID19, elections

Downloads:

logo of PDF file
Slides:
Peña-López, I. (2021). Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, 19 de març de 2021. Barcelona: Universitat de Girona.