Com transformar el sistema educatiu. 15 mesures de política pública. Eleccions al Parlament 2021

Citation:

Work data:

Type of work: Policy Briefing, Position Paper

Categories:

Education

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Fundació Jaume Bofill (2020). Com transformar el sistema educatiu. 15 mesures de política pública. Eleccions al Parlament 2021. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.