Pla d’obertura progressiva d’activitats

Cita:

Generalitat de Catalunya (2020). Pla d’obertura progressiva d’activitats. Infografia de l'obertura progressiva d'activitats. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved November 23, 2020 from https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/obertura-progressiva-activitats.pdf

Dades de l'obra:

Tipus d'obra: Policy Briefing, Position Paper

Categories:

Health and Medicine

Etiquetes:

COVID19

Descàrregues:

logo of PDF file
Document complet:
Generalitat de Catalunya (2020). Pla d’obertura progressiva d’activitats. Infografia de l'obertura progressiva d'activitats. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Obres relacionades: