Aprenentatges i reptes dels processos participatius amb joves en l’àmbit local

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-9906-3

Type of work: Report

Categories:

Participation

Abstract:

Aquesta publicació reflexiona sobre la implicació de la gent jove en la definició de les polítiques públiques i, concretament, sobre la qualitat democràtica dels processos participatius que es fan amb joves. D’una banda, es realitza un breu estat de la qüestió sobre les característiques de la participació de la joventut en el segle XXI i els factors explicatius. De l’altra, a partir d’aquest marc, i amb l’ajuda de l’avaluació d’alguns processos participatius, es reflexiona sobre els criteris de qualitat per millorar els processos participatius juvenils.

El reconeixement dels diferents perfils i col·lectius de joves i la necessitat d’incorporar perfils socials de persones joves menys participatives des d’un enfocament interseccional, són algunes de les principals reflexions d’aquesta publicació. En aquesta línia, es posa de manifest el paper fonamental de la mirada comunitària per aconseguir espais de participació més plurals i inclusius.