De l'Aquí No a l'Així Sí. Orientacions per planificar polítiques amb impacte territorial

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Participation

Abstract:

La nostra societat cada vegada és més complexa. La ciutadania és més exigent i disposa de coneixements i capacitats per plantejar els seus punts de vista. No rep les polítiques públiques passivament, sinó que és capaç d'entendre'n els impactes i de valorar-los en funció dels seus interessos i les seves preferències. Disposar d'una ciutadania activa i compromesa és, evidentment, una bona notícia, una tendència que caldria celebrar i impulsar. És, també, un repte per als governants, ja que els exigeix fer les coses d'una altra manera. I aquesta és una segona bona notícia.

Cal superar l’asimetria que hi ha avui dia entre una societat nova una política vella, entre l’aparició de nous problemes i la vella manera d’abordar-los. Hem d’aprendre a governar d’una altra manera. Per aquesta raó, aquesta guia ofereix unes recomanacions que ens ajudin a construir aquesta nova política. No es tracta d’un protocol tancat i detallat, sinó d’algunes orientacions que tenen com a objectiu tant reconèixer el paper d’una ciutadania més activa com facilitar als responsables públics una guia per prendre decisions millors i per desplegar-les amb més eficiència.