Enfocament de gènere i basat en Drets Humans (EGiBDH)

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Development | Gender | Human Rights

Downloads:

logo of PDF file
PDF:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (2016). Enfocament de gènere i basat en Drets Humans (EGiBDH). Barcelona: ACCD.