Eines de participació ciutadana: Metodologies i tècniques per a l'acompanyament de processos participatius

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science

Abstract:

Aquesta publicació té com a objectiu oferir recursos adreçats als ens locals que estiguin interessat a promoure la participació ciutadana. Es tracta d'un recull de 30 tècniques i metodologies de participació ciutadana per acompanyar els processos que s'impulsen des del món local.

Les tècniques i metodologies estan estructurades en tres moments clau del cicle de participació: mapatge i diagnòstic col·laboratiu, deliberació i votació per a la presa de decisions i codisseny i implementació de polítiques.

L'elecció de les tècniques s'ha realitzat segons el seu grau d'innovació i/o utilitat tenint en compte el context actual de participació ciutadana als municipis.