Nous lideratges en moments de canvi Reflexions sobre lideratge i transformació social

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Government and Public Administration | Innovation