Anàlisi de les implicacions de la Transformació Digital en els Recursos Humans de l’Administració

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

e-Government | e-Readiness

Tags:

PNSD