Reflexió estratègica. Àmbit d’Administració Digital - Pacte Nacional per a una Societat Digital

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

e-Government | e-Readiness

Tags:

PNSD