Disseny del procés de participació digital del programa d'actuació municipal (PAM) i de districtes (PAD) 2016-2019

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

e-Democracy | e-Government & e-Administration