73 barris, una Barcelona. Cap a la ciutat dels drets i les oportunitats. Programa d'Actuació Municipal 2016-2019. Barcelona: Ajuntament de Barcelona

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation