Casual politics: del clicktivisme als moviments emergents i el reconeixement de patrons

Citation:

Work data:

Type of work: Article (academic)

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science | Social Media & Social Software

Tags:

technopolitics

Abstract:

La política tradicionalment ha mirat l’exercici de la democràcia, com a mínim, amb dos supòsits implícits: (1) les institucions són el canal normal de la política i (2) la votació és el canal normal de la política per prendre decisions. Per descomptat, la realitat és més complexa, però totes les extensions d’aquest model al voltant de la votació es basen en les institucions com a l’eix central entorn al qual gira la política. En aquest treball volem qüestionar aquesta manera d’entendre la política com una acció proactiva i conscient, i proposar en el seu lloc una forma reactiva i inconscient de fer política, basada en petites contribucions. En el nostre enfocament teòric s’argumenta que les pràctiques de mitjans socials són “política informal”, i que els qui han de prendre les decisions polítiques les poden convertir en política real. Si són capaços d’escoltar. Si són capaços de pensar en la política fora de les institucions i en temps real.

Observations:

The article has been published both in Spanish and Catalan:

Peña-López, I. (2013). Casual politics: del clicktivismo a los movimientos emergentes y el reconocimiento de patrones En Revista de Educación Social. Barcelona: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Peña-López, I. (2013). Casual politics: del clicktivisme als moviments emergents i el reconeixement de patronss A Revista de Educación Social. Barcelona: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Download

logo of PDF file
Peña-López, I. (2013). Casual politics: del clicktivisme als moviments emergents i el reconeixement de patrons. A Educació Social. Revista d'Intervenció Sòcioeducativa, (55), 33-50. Barcelona: Universitat Ramon Llull.
logo of PDF file
Peña-López, I. (2013). Casual politics: del clicktivismo a los movimientos emergentes y el reconocimiento de patrones. En Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, (55), 33-51. Barcelona: Universitat Ramon Llull.

Related works: