Dones immigrades en la societat xarxa catalana: El paper de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la formació de capital social, la integració en el mercat laboral i la inclusió a l’administració pública

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Gender | Information Society | Migration

Observations:

Amb la col•laboració d’Àlex Boso, Ismael Peña i Graciela De La Fuente Vilar.