Els joves i les nTICs d’accés a l’entorn virtual

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

ICT Infrastructure

Observations:

L’Escola del Consum de Catalunya (ECC) ha dut a terme l’estudi "Els joves i les nTICs d’accés a l’entorn virtual" on es posen de manifest els hàbits amb el mòbil, l’ordinador i Internet del joves amb la finalitat de conèixer les costums dels estudiants no universitaris per tal d’elaborar propostes de tallers d’educació del consum i dissenyar les futures polítiques informatives i educatives de l’Agència Catalana de Consum.

L’estudi s’ha realitzat a través d’una enquesta a 1035 alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que van assistir als tallers de l’ECC entre el novembre de 2008 i el maig de 2009.

Els principals objectius de l’estudi són determinar la presència que tenen els mòbils o ordinadors en la vida dels joves; precisar com intervenen els joves en el procés de compra dels seus mòbils o ordinadors i quins criteris fan servir a l’hora de comprar aquests dispositius; marcar la relació dels joves amb l’entorn virtual i definir perfils de joves estadísticament significatius en relació amb les nTICs per tal d’establir orientacions didàctiques útils per al disseny d’activitats formatives relacionades amb l’educació del consum.

Com a principals conclusions, cal destacar que:

  • Hi ha una clara tendència a que cada cop els joves comencin a tenir mòbils i/o ordinadors abans.
  • La majoria de joves no intervé activament en el procés de compra i no sap el valor econòmic del seu mòbil o ordinador.
  • En el cas d’haver de comprar un mòbil o un ordinador, els joves posarien en joc criteris associats principalment a les característiques del producte.
  • La majoria de joves visita els xats i les pàgines personals de forma quotidiana, per davant dels correus electrònics.

(via FOBSIC.