Mir, Boris

Works: 5 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Mir, B. (2011). Competències digitals, notes marginals. Sessió de treball amb els formadors de l’ICE de la Universitat de Lleida. [online]. Retrieved March 02, 2011 from http://www.slideshare.net/Musicarraona/boris-mir-competencies-digitals-notes-marginals