Pujol Furriols, Pilar

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Pujol Furriols, P. (2007). La participació de les dones en els municipis. Col·lecció Participació Ciutadana, 3. Barcelona: Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Retrieved January 08, 2019 from http://www.gencat.cat/drep/dgpar/sumaris/participacio_3.pdf