Garcia Sànchez, Alba

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Garcia Sànchez, A. (2008). “Polítiques i estratègies d'igualtat en l'àmbit local. L'experiència de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat”. In Bodelón, E. & Giménez, P. (Coords.), Construint els drets de les dones: Dels conceptes a les polítiques locals, Capítol 7, 149-165. Col·lecció Estudis, Sèrie Igualtat i Ciutadania, 1. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 04, 2019 from https://www1.diba.cat/uliep/pdf/39884.pdf