El Quadre de Comandament de les Competències

Citation:

Peña-López, I. (2007). “El Quadre de Comandament de les Competències”. In Universitat Oberta de Catalunya (Ed.), II Jornades en Xarxa sobre l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Compartint Noves Pràctiques Docents. Communication given in Barcelona/Internet, October 25th to November 16th, 2007 at the II Jornades en Xarxa sobre l’EEES, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: UOC. Retrieved October 30, 2007 from http://www.uoc.edu/symposia/eees2007/files/A_cb_ismael_pena.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-691-0147-6

Alternate URL:
zip file http://ictlogy.net/presentations/20071025_ismael_pena_quadre_comandament_competencies.zip

Type of work: Communication

Categories:

e-Learning and Instructional Technology | Education