Guia de comunicació per a projectes de participació ciutadana

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science

Abstract:

Comunicar per participar i participar comunicant, dos valors que tota administració local hauria de potenciar. Aquesta publicació té per objectiu recollir les principals característiques d'un pla de comunicació per a projectes de participació ciutadana i algunes eines que ens permeten portar-lo a la pràctica.

El pla de comunicació d'una experiència participativa (ja sigui un procés o un espai estable de participació) dona coherència a les diferents accions comunicatives, permet fixar prioritats, organitza la feina i ajuda a aconseguir les fites que ens hem proposat. Però tot pla, i si és de comunicació també, ha de ser flexible, en particular en l'àmbit de la participació, on la resposta de la ciutadania és especialment determinant.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
L'Apòstrof, Castellà Josa, C., Costa, C. & Martínez, I. (2020). Guia de comunicació per a projectes de participació ciutadana. Col·lecció Eines; Sèrie Benestar i Ciutadania, 20. Barcelona: Diputació de Barcelona.