La ciutat construïda. Del pla urbanístic al procés ciutadà

Citation:

Estal, D., Marrades, R. & Segovia, C. (2014). La ciutat construïda. Del pla urbanístic al procés ciutadà. Col·lecció Demos, núm. 6. València: Fundació Nexe. Retrieved January 26, 2019 from https://www.fundacionexe.org/documents/demos006.pdf

Work data:

ISBN: 978–84–940877–7–6

Type of work: Book

Categories:

Architecture and Urbanism | Participation

Downloads:

logo of PDF file
Llibre sencer:
Estal, D., Marrades, R. & Segovia, C. (2014). La ciutat construïda. Del pla urbanístic al procés ciutadà. Col·lecció Demos, núm. 6. València: Fundació Nexe.