Guia de xarxes socials per a càrrecs electes i ens locals

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

e-Government & e-Administration | Politics and Political Science | Social Media & Social Software