Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l’Enquesta de participació i política 2011

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-9042-8

Type of work: Report

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science

Abstract:

Aquesta publicació presenta els resultats principals d'un estudi que analitza la relació de les persones joves amb la democràcia en un moment de canvis profunds que afecten els vincles que la ciutadania estableix amb les institucions democràtiques i, en general, amb l’esfera pública. Per fer-ho, s’analitza l’Enquesta de participació i política 2011, que permet comparar les actituds i els comportaments de la població jove amb la resta de grups d’edat.

D’aquesta manera, al llarg de la publicació, s’ofereix una visió precisa de la singularitat de la participació de les persones joves, que no sempre correspon als tòpics o idees preconcebudes sobre la participació i l’afecció política juvenil.

D’acord amb això, l’estudi identifica trets i tendències en la relació de la joventut amb la democràcia, tot posant èmfasi en la diversitat del col·lectiu jove i en les desigualtats que apareixen darrere els seus comportaments participatius.