Works

Results for:

  • “mini-publics” as tag

10 references:

Sánchez i Picanyol, J., Font Fábregas, J., Blanco Fillola, I.I., Giménez, L., Pineda, L. & Matas Dalmases, J. (2000). Consells Ciutadans. Experiències i crítiques. Col·lecció Polítiques, 28. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Editorial Mediterrània. Retrieved October 31, 2018 from https://www.fbofill.cat/sites/default/files/POL28_140416.pdf

 

Repeat search with following bibliographic style:

Go