La interacció entre les tecnologies de la informació i la comunicació i la societat xarxa: un procés de canvi històric

Citation:

Work data:

Type of work: Article (academic)

Categories:

Information Society

Abstract:

Les societats evolucionen i es transformen mitjançant la interacció complexa de factors culturals, econòmics, polítics i tecnològics. En qualsevol societat els paradigmes tecnològics organitzen la gamma disponible de tecnologies al voltant d’un nucli que incrementa el rendiment de cadascuna. L’informacionalisme és el paradigma tecnològic que actualment proporciona la base per a un nou tipus d’estructura social: la societat xarxa, una estructura social formada per xarxes d’informació fetes possible per les tecnologies d’informació. Aquesta és actualment la forma dominant d’organització social. La innovació, tant cultural com tecnològica, és l’origen del desenvolupament informacional, i la innovació depèn principalment de l’existència en el marc d’una societat lliure d’universitats i centres de recerca lliures i d’alta qualitat. En la llibertat de l’informacionalisme, la ciència i el poder es troben interrelacionats dins un cercle virtuós.