Cap a la professionalització dels comandaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió i direcció de persones

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-8644-5

Type of work: Report

Categories:

Government

Abstract:

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una reflexió sobre la necessitat de plantejar l’abordatge de la figura del comandament com a peça clau per a la implantació amb èxit de les noves pràctiques de gestió de persones que s’imposen a les organitzacions públiques per aquests propers anys. Es proposa el model de gestió per competències com una de les orientacions contemporànies més consistents per a la gestió dels recursos humans i es plantegen les raons que justifiquen la implantació d’aquest nou model de gestió per als comandaments, així com els objectius principals que es pretenen assolir en aplicar-lo. A continuació s’exposen les premisses del model, el Diccionari de competències professionals, tant la metodologia seguida com el resultat, i finalment es presenta la proposta concreta del model de comandament per al personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya.

L’estudi se centra en el col·lectiu de personal d’administració i tècnic —excloent-ne els col·lectius del cos de mossos d’esquadra, Administració de justícia, bombers, agents rurals i penitenciaris—, però els resultats podrien ser, amb les oportunes adaptacions, perfectament extrapolables a les persones que en l’organització de la Generalitat de Catalunya tenen personal al seu càrrec.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Vilert Barnet, J. (2010). Cap a la professionalització dels comandaments de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió i direcció de persones. Col·lecció Obres Digitals, 5. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.