La lectura fàcil: una eina d'inclusió social

Citation:

Work data:

ISSN: 1887-3014

Alternate URL:
pdf file https://core.ac.uk/download/pdf/38981364.pdf

Type of work: Article (academic)

Categories:

Knowledge Management

Abstract:

L’autora repassa el concepte de lectura fàcil i analitza quins són els possibles destinataris des de diferents realitats i necessitats, i reflexiona sobre com poden ser tractades des de la lectura fàcil totes aquestes realitats diferents.

En aquest article es fa una panoràmica sobre la lectura fàcil a escala internacional, amb un èmfasi especial sobre la realitat catalana, de la qual l’autora analitza les experiències dutes a terme per les diferents plataformes vinculades a la lectura fàcil.

Finalment, l’autora conclou amb les perspectives de futur immediat per a la lectura fàcil a Catalunya.