Riscos i virtuts de la democràcia directa

Citation:

Peña-López, I. (2017). Riscos i virtuts de la democràcia directa. Taula rodona Riscos i virtuts de la democràcia directa a les Jornades sobre Democràcia Directa, 27 de juny de 2017. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Work data:

Type of work: Conference

Categories:

e-Democracy

Observations:

Quina és la potencialitat de la democràcia directa a nivell local, en comparació amb altres espais?

Perquè es vol
Retorn de sobirania, obligatorietat de ser representat

Perquè es pot
Exemple e-learning, blended, presencial. Deliberació.

Complementar, no substituir

Gobern plataforma
Jo no puc aprendre per la meva filla: li dono les eines per a fer-ho

Vertical
Subsidiarietat
Sincronització supralocal

Horitzontal
Noves majories, demos

Quina és la relevància de la democràcia directa en el context històric i polític actual?

Nous dissenys institucionals
Falles institucionals

Stealth democracy

Matisos als programes dels partits, incloure complexitat

Quins avantatges tenen aquests tipus de mecanismes, en comparació amb altres? (Formes híbrides, representació, deliberació, etc)

Rapidesa per escoltar
tendències
patrons

Noves majories, noves minories

Nous demos, tema quòrums
afectats
experts

Hibridació, nous experts/prescriptors

Quins són els riscos dels mecanismes directes de participació ciutadana? Com es poden prevenir?

Decisions desinformades
Segrest processos (p.ex. temps)

Incrementar temps de presa de decisions
Minimitzar crisis

Cost d'oportunitat (personal, institucional) vs. cost conflicte