Conflictes i resolució a l’esport

Citation:

Peña-López, I. (2016). Conflictes i resolució a l’esport. 1a Jornada 'Esport, gestió de conflictes i mediació', 29 de setembre de 2016. Barcelona: ICAB.

Work data:

Type of work: Conference

Categories:

Conflictology

Observations:

Extimitat

 • warhol
 • comunitats
 • xarxes
 • pertinença
 • identitat

Diferència àmbit públic-privat

 • impacte
 • abast
 • retroalimentació, escalabilitat

Desintermediació: club, mitjans, familiars

 • filtre
 • diplomàcia, formes
 • context, visió panoràmica

L'altre 3r temps: les xarxes socials

 • dels esportistes del mateix club
 • dels esportistes de diferents clubs
 • dels esportistes (menors) amb les famílies
 • dels esportistes amb els fans
 • dels esportistes amb els mitjans

Educació i competència digital