Participació ciutadana i innovació democràtica

Citation:

Serra, A. (2016). Participació ciutadana i innovació democràtica. Jornades Metadecidim, 25-26 de novembre de 2016. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Work data:

Alternate URL:
pdf file https://bcnparticipa.cat/JornadesMetadecidim/docs/7.serra.pdf

Type of work: Conference

Categories:

e-Democracy

Tags:

technopolitics

Observations: