Comunicació pel canvi social. Reflexions i experiències per una comunicació participativa, emancipadora i transparent

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-9984-235-6

Type of work: Book

Categories:

Communication and Culture

Abstract:

Per tal d’accelerar el ritme del desenvolupament social és necessària la posada en pràctica de noves formes i mètodes de comunicació humana, les quals no es corresponen amb l’aplicació de la comunicació convencional i més oficial. La comunicació pel canvi social és part d'una evolució de la metodologia de la comunicació, que pot contribuir a accelerar el desenvolupament global i es defineix, com un procés de diàleg privat i públic, a través del qual les persones decideixen qui són, què volen i com haurien de treballar per obtenir allò que contribuís al millorament de la seva vida. Per canvi social entenem un canvi en la vida d’un grup social, d'acord als paràmetres establerts per aquest mateix grup. Aquesta aproximació busca especialment millorar les vides dels grups marginats (tant política com econòmicament), i està guiada pels principis de la tolerància, autodeterminació, equitat, justícia social i participació activa de tots.

Les aportacions científiques, a nivell teòric i també pràctic, que podran llegir en el present volum s’ocupen de perspectives ben diverses, com ara propostes de millora de la comunicació de l’administració local, reflexions sobre la responsabilitat social i política dels mitjans de comunicació, el paper d’Internet com a mitjà d’informació i les seves virtuts com a instrument de participació ciutadana, la innovació en les accions cíviques, la capacitat de transformació de les accions artístiques, experiències comunicatives a Amèrica Llatina –i també, a l’Estat espanyol i a Europa–. L’anàlisi de la comunicació pel canvi social permet un trànsit molt transversal, i ofereix les eines per pensar la comunicació de manera diferent.

Includes