Internet, participació, mobilització: la implicació política de la ciutadania en un nou entorn comunicatiu

Citation:

Anduiza, E. (Coord.) (2009). Internet, participació, mobilització: la implicació política de la ciutadania en un nou entorn comunicatiu. Col·lecció participació ciutadana 6. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Work data:

ISBN: 978-8439382027

Alternate URL:
pdf file http://www.gencat.cat/governacio/PUB_REL.INST.PARLAMENT/dgpar/sumaris/participacio_6.pdf

Type of work: Book

Categories:

e-Democracy

Abstract:

La relació entre Internet i la participació política al nostre país s’analitza en aquesta selecció de les ponències discutides al seminari Citizen Politics: Are the New Media Reshaping Political Engagement?, celebrat a Barcelona el maig de2009. Temes clau per resoldre l’impacte de la xarxa en la implicació de la ciutadania (les actituds polítiques, el coneixement dels afers públics, la mobilització ciutadana, etc.) en una edició coordinada per Eva Anduiza, professora de ciència política a la UAB i directora del projecte de recerca Internet i participació política a Espanya.