La Web 2.0 a l’àgora pública

Citation:

Peña-López, I. (2012). La Web 2.0 a l’àgora pública. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 8 de novembre de 2012, Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Work data:

Alternate URL:
pdf file http://ictlogy.net/presentations/20121108_ismael_pena-lopez_-_web_2.0_agora_publica.pdf

Type of work: Workshop

Categories:

e-Democracy | e-Politics | Participation

Observations:

logo of PDF file
Presentation as PDF:
Peña-López, I. (2012). La Web 2.0 a l’àgora pública. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 10 d’octubre de 2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.