Introducció a la Web 2.0

Citation:

Peña-López, I. (2012). Introducció a la Web 2.0. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 3 d’octubre de 2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Work data:

Alternate URL:
pdf file http://ictlogy.net/presentations/20121003_ismael_pena-lopez_-_introduccio_a_la_web_2.0.pdf

Type of work: Workshop

Categories:

e-Democracy | e-Politics | Usage & Uptake

Observations:

logo of PDF file
Presentation as PDF:
Peña-López, I. (2012). Introducció a la Web 2.0. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 3 d’octubre de 2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.