Prat de la Riba, Enric

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Prat de la Riba, E. (1914). Missatge en la presa de possessió de la Presidència de la Mancomunitat de Catalunya, 6 d'abril de 1914. Inclòs a Obra completa, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Proa, 2000, vol. III, p. 761 i ss. Ed. a cura de J.M. Ainaud de Lasarte i A. Balcells. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya.

Works per category