Sabaté Rotés, Xavier

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Sabaté Rotés, X. (2015). Guia per a la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics. Guies breus de participació ciutadana, 5. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved April 15, 2015 from http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_5.pdf