Mateos, Òscar

Obres: 1 referència

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
Mateos, Ò. & Sanz Abad, J. (2012). “15-M, un año después”. In Papers, Suplemento del Cuaderno núm. 179 de CJ, (213). Barcelona: Cristianisme i Justícia. Retrieved June 20, 2012 from http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pap235.pdf

Works per category