Camps, Remei

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Peña-López, I. & Camps, R. (2004). Tecnologies de la informació i la comunicació en projectes de cooperació al desenvolupament i el voluntariat. Conference at ’La qualitat en benefici de tots’ symposium, INTRESS, 5 November 2004. Barcelona.