Works

Results for:

  • “hiple” as tag

2 references:

Peña-López, I. (2011). Es busca professor nadiu de llatí. Enllaçant estratègies personals d’aprenentatge i docència a la xarxa. Conferència per a les II Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics, Generalitat de Catalunya, 24-25 de febrer de 2011. Cerdanyola del Vallès: UAB. Retrieved February 25, 2011 from http://ictlogy.net/presentations/20110225_ismael_pena-lopez_-_estrategies_personals_aprenentatge_docencia.pdf
Peña-López, I., Gil Rodríguez, E.P., Romero García, R. & Mora Martín, J. (2013). PLE Monitor. A simple HIPLE tool. Demo at the PLE Conference 10-12 July 2013, Berlin. Berlin: Beuth University of Applied Sciences. Retrieved July 10, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130711_pena-lopez_gil-rodriguez_romero-garcia_mora-martin_-_ple_monitor.pdf

 

Repeat search with following bibliographic style:

Go