Quadern de les idees

Citation:

Quadern de les idees . Sabadell: Fundació Ars. Retrieved November 02, 2020 from https://www.quaderndelesidees.press/

Work data:

ISSN: 2385-4979

Type of work: Magazine, Newspaper

Categories:

Human & Social Sciences

Abstract:

Quadern de les idees, les arts i les lletres és una revista cultural d’una dilatada trajectòria: fundada a Sabadell el 1978 per Joan Cuscó i Aymamí, va iniciar el 2012 un procés de renovació per adequar-se a la realitat cultural del país.

Catalunya és un espai socialment viu que genera processos dinàmics associats al pensament, l’acció i l’activisme cultural. Processos que circulen a través d’iniciatives personals i col·lectives, territoris i xarxes socials que, tot i així, sovint no arriben a la major part de la ciutadania. Quadern pretén esdevenir un punt de reflexió i de trobada dels agents que intervenen en la conformació del mapa de la cultura contemporània en el seu pas pel país. Quadern gira al voltant del que anomenem cultura en constant ebullició i transformació, tant pel que fa a les formes d’habitar el món com pel que fa a les maneres d’expressar-lo. En aquest sentit el grup editor vol fer de Quadern un espai receptiu i obert a les manifestacions actuals del pensament i de la cultura crítica.

Quadern s’adreça a tots els públics interessats a saber més sobre el flux cultural que es genera des de Catalunya tot mirant el món.

Includes