73 barris, una Barcelona. Cap a la ciutat dels drets i les oportunitats. Resum del procés

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation