Mesura de govern. Procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i dels Programes d’Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation