Formes organitzatives basades en l’autogestió al tercer sector social. Estudi de cas de l’associació ALBA

Citation:

Work data:

Type of work: Masters Thesis

Categories:

Economics | Nonprofits