Lawfare i democràcia. El dret com una arma de guerra

Citation:

Martí Mármol, J.L. (2020). “Lawfare i democràcia. El dret com una arma de guerra”. In IDEES. Revista de temes contemporanis, En defensa de la democràcia: els drets civils i polítics amenaçats al segle XXI, 50. Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Generalitat de Catalunya. Retrieved December 12, 2020 from https://revistaidees.cat/lawfare-i-democracia-el-dret-com-una-arma-de-guerra/

Work data:

ISSN: 2385-765X

Alternate URL:
https://revistaidees.cat/lawfare-i-democracia-el-dret-com-una-arma-de-guerra/?pdf=24590

Type of work: Article (outreach)

Categories:

Politics and Political Science

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Martí Mármol, J.L. (2020). “Lawfare i democràcia. El dret com una arma de guerra”. In IDEES. Revista de temes contemporanis, En defensa de la democràcia: els drets civils i polítics amenaçats al segle XXI, 50. Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, Generalitat de Catalunya.