Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya

Citation:

Colomer Calsina, J.M. (Coord.) (2007). Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya. Informe de la Comissió d’experts creada per Acord del Govern de 27 de març de 2007. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques. Retrieved August 09, 2012 from http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Eleccions/Documents/Info%20general/Arxius/Informe%20final_pdf.pdf

Work data:

ISBN: 978-84-393-7638-5

Type of work: Report

Categories:

Politics and Political Science

Abstract:

Per Acord del Govern de 27 de març de 2007, es va crear la Comissió d’experts per elaborar els treballs previs a la redacció de la Llei electoral de Catalunya. La intenció del Govern, amb el vistiplau dels grups parlamentaris, era que un grup d’experts en la matèria estudiés els elements del sistema electoral i fes una proposta consensuada i viable en el context actual.

El resultat dels treballs dels experts es presenta en l’Informe per a la Llei electoral de Catalunya que s’ha publicat.

La Comissió d’experts va lliurar l’Informe el mes de juny, i l’11 de novembre el conseller Puigcercós el va presentar davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, on tots els grups parlamentaris hi eren presents.

El treball analitza qüestions com ara la participació electoral, la representació proporcional i geogràfica, la proximitat entre votants i representants, i la transparència i l’autogovern democràtics del procés electoral. Per a tots aquests temes ofereix 50 propostes que, dins el marc constitucional, estatutari i legal, poden configurar un sistema electoral aplicable a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Els experts expliquen que han treballat amb plena independència, han consultat altres experts i han entrevistat dirigents i membres destacats dels partits polítics representats al Parlament de Catalunya. El resultat, afirmen, és un "informe que no reflecteix enterament l’opinió personal de cap dels membres de la Comissió, sinó que és assumit col·lectivament per tots". I també que "Presentem una proposta amb la intenció que pugui ser acceptada per tots els ciutadans, que sigui capaç d’obtenir el consens de tots els grups polítics i que serveixi de punt de partida de la futura Llei electoral", tal com demanava l’Acord del Govern que va nomenar la Comissió.