Rey, Josep Jaume

Works: 1 reference

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Rey, J.J. (2016). El codi darrere de Decidim: El què, el com, i com contribuir-hi. Jornades Metadecidim, 25-26 de novembre de 2016. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.