Rodera Bermúdez, Ana Mª

Works: 5 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Rodera Bermúdez, A.M. (2014). Construeix el teu entorn d'aprenentatge (PLE). Barcelona: Institut Català de la Salut.
Rodera Bermúdez, A.M. (2014). "Noves" metodologies a l'aula. Formació de formadors a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró, 2 d'abril de 2014. Mataró: Escola Pia Santa Anna. Retrieved April 02, 2014 from http://es.calameo.com/read/000330336de9290e96f79
Rodera Bermúdez, A.M. (2013). “Tesis 2.0… ¿para cuándo?”. In Boletín SCOPEO, 3 de Mayo de 2013, (83). Salamanca: Universidad de Salamanca. Retrieved July 17, 2013 from http://scopeo.usal.es/tesis-2-0-para-cuando/