Category: e-Politics

 

Works

See for and [Go]  

 

24 references:

Peña-López, I. (2013). Comunicació 2.0: les eines a partir dels usos. Estratègies d’obtenció d’informació a les xarxes socials i gestió de atenció ciutadana en l’entorn de comunicació 2.0, Ajuntament de Barcelona, 14 de novembre de 2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved November 14, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131114_ismael_pena-lopez_-_comunicacio_2.0_eines_usos.pdf
Peña-López, I. (2012). Democracia de red y nueva institucionalidad. Nuevos modelos para la democracia del s.XXI. Cultura digital, redes y política distribuida en la era de Internet. De la Primavera Global a la Net Democracy, Barcelona, 25 de octubre de 2012. Barcelona: IN3-UOC. Retrieved November 08, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20121025_ismael_pena-lopez_-_democracia_en_red_y_nueva_institucionalidad.pdf
Peña-López, I. (2010). Eines 2.0 per a la participació electrònica. Participació i joventut workshop, 11 June 2010. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved June 15, 2010 from http://ictlogy.net/presentations/20100611_ismael_pena-lopez_-_eines_participacio.pdf
Peña-López, I. (2009). Goverati: New competencies for politics, government and participation. Seminar at the Course: Digital Competences: Knowledge, skills and attitudes for the Network Society. CUIMPB, 16th July 2009. Barcelona: ICTlogy.
Peña-López, I. (2018). “Increasing the quality of democracy through sovereignty devolution”. In Précis, January 2018. Düsseldorf: Düsseldorf Institute for Internet and Democracy. Retrieved January 30, 2018 from https://diid.hhu.de/wp-content/uploads/2018/01/DIID-Precis_Pena-Lopez.pdf
Peña-López, I. (2013). Intermediació política: De la Societat Industrial a la Societat del Coneixement. Seminari al curs ’Partits polítics a la Societat de la Informació’ a ICV. 23 de febrer de 2013. Barcelona: ICV. Retrieved February 23, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130223_ismael_pena-lopez_-_intermediacio_politica_societat_industial_coneixement.zip
Peña-López, I. (2011). Introducció a la Web 2.0. Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats workshop, April 29, 2011. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2012). Introducció a la Web 2.0. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 3 d’octubre de 2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2012). Introducció a la Web 2.0. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 6 de novembre de 2012, Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2013). Introducció a la Web 2.0 i els mitjans socials. Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, Ajuntament de Barcelona, 15 d’octubre de 2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved October 15, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131015_ismael_pena-lopez_-_introduccio_a_la_web_2.0_xarxes_socials.zip
Peña-López, I. (2013). Introducció a la Web 2.0 i els mitjans socials. Estratègies d’obtenció d’informació a les xarxes socials i gestió de atenció ciutadana en l’entorn de comunicació 2.0, Ajuntament de Barcelona, 7 de novembre de 2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved November 07, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131107_ismael_pena-lopez_-_introduccio_a_la_web_2.0_xarxes_socials.zip
Peña-López, I. (2011). La Web 2.0 a l’àgora pública. Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats workshop, May 5, 2011. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2012). La Web 2.0 a l’àgora pública. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 10 d’octubre de 2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2012). La Web 2.0 a l’àgora pública. Seminari Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, 8 de novembre de 2012, Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2013). La Web 2.0 a l’àgora pública. Participació i noves tecnologies: reptes i oportunitats, Ajuntament de Barcelona, 22 d’octubre de 2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved October 22, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20131022_ismael_pena-lopez_-_web_2.0_agora_publica.pdf
Peña-López, I. (2013). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: Introducció a la Societat de la Informació. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona, 09/05/2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 09, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130509_ismael_pena-lopez_-_sostenibilitat_comunicacio_2.0_introduccio_societat_informacio.zip
Peña-López, I. (2014). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: Introducció a la Societat de la Informació. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona, 05/05/2014. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 05, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140505_ismael_pena-lopez_-_sostenibilitat_comunicacio_2.0_introduccio_societat_informacio.zip
Peña-López, I. (2012). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: les eines a partir dels usos. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona, 19/10/2012. Barcelona: Diputació de Barcelona.
Peña-López, I. (2013). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: les eines a partir dels usos. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona,16/03/2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 16, 2013 from http://ictlogy.net/presentations/20130516_ismael_pena-lopez_-_sostenibilitat_comunicacio_2.0_eines_usos.pdf
Peña-López, I. (2014). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: les eines a partir dels usos. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona,12/05/2014. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 12, 2014 from http://ictlogy.net/presentations/20140512_ismael_pena-lopez_-_sostenibilitat_comunicacio_2.0_eines_usos.pdf
Peña-López, I. (2012). Sostenibilitat i Comunicació 2.0: política y educació a la Societat de la Informació. Sessió al curs Sostenibilitat i Comunicació 2.0, Diputació de Barcelona, 22/10/2012. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved October 22, 2012 from http://ictlogy.net/presentations/20121022_ismael_pena-lopez_-_sostenibilitat_comunicacio_2.0_politica_educacio_societat_informacio.zip