Votacions electròniques: una eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política

Cita:

Datos de la obra:

ISBN: 978-84-393-9656-7

URL alternativa:
epub file http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/col_leccio_estudis_de_recerca_digital/17_votacions_electroniques_jordi_barrat/erd17_votacions_electroniques.epub

Tipo de obra: Book

Categorías:

e-Democracy | e-Government & e-Administration

Etiquetas:

e-voting