Redes.com

Cita:

Redes.com . Revista de estudios para el desarrollo social de la comunicación. Sevilla: NMI/Compolíticas. Retrieved December 08, 2017 from http://www.revista-redes.com

Dades de l'obra:

ISSN: 1696-2079

Tipus d'obra: Journal

Categories:

Communication

Inclou